Onze missie

Het is de missie van zwartepiet.eu, om door intelligente diensten de keuzevrijheid van de consument te faciliteren en het daarom mogelijk te maken voor Europese consumenten om te kunnen kiezen voor dienstverleners ( Verzekeringen en Nutsdiensten ), die hun identiteit en cultuur respecteren en beschermen.

In een democratie geldt niet het dictaat van een lobbygroep maar het recht van de Europese Consument om met elke uitgeven Euro te stemmenvoor bedrijven https://zwartepiet.eu geeft met haar diensten deze vrijheid van keuze terug. #zwartepiet

ZwartePiet.eu wil een uniek kanaal tussen de dienstverlener en de klant zijn en biedt toegevoegde waarde door de keuzevrijheid voor de Europese Consument te waarborgen.

Onze waarden

In een vrije markt en democratische rechtstaat kunnen Europese Consumenten – waaronder autonome minderheden - hun identiteit beschermen tegen onverdraagzaamheid.

De firma zwartepiet.eu heeft jarenlange ervaring in het aanbieden van diensten voor autonome minderheden in de Europese Unie en komt op voor een inclusieve en diverse Europese consumentenmarkt.

Onze producten

De firma zwartepiet.eu de mogelijkheid voor Europese Consumenten om met elke bestede Euro te kunnen stemmen voor dienstverleners, die hun identiteit, taal en cultuur respecteren.

Onze klanten

De Europese Consument heeft een eigen identiteit en associeert in tegenstelling tot de Amerikaanse consument- het zwarte gezicht van zwartepiet met een pan-Europese volkstraditie