Ruim 30 jaar na de val van het communisme en het herenigen van de Europese markt, is de Europese markt nog onvoldoende in staat om haar rol van katalysator van democratie en mensenrechten te vervullen, vanwege een gebrek aan keuzevrijheid voor Europese consumenten. Vrije Europese burgers kunnen hierdoor onvoldoende gebruik maken van hun recht om bij elke aankoop te stemmen als consument door met elke Euro, Lei, of Forint een vrije keuze te maken waarmee hij of zij - net zoals bij parlementsverkiezingen - bepaalt welk bedrijf een mandaat krijgt en welke niet.

Europese consumenten moeten vrij zijn om hun diensten zonder handelsbelemmeringen in de gehele Europese markt af te nemen. Amerikaanse oligopolisten gaan met hun marktstrategieën vaak lijnrecht tegen de Europese Economische integratie in.

Een kernelement van een democratie en een vrije markt is dat niet de dictatuur van de meerderheid geldt maar de vrijheid van de individuele keuze.In een perfecte markt kan de gediscrimineerde consument, tegen onverdraagzaamheid stemmen door niet te kopen bij ondernemingen die discrimineren.

McDonalds waarborgt de lokale identiteit in West-Europa door Friese vlaggen in Friesland en tweetalige opschriften in Zuid-Tirol In Marosvásárhely Roemenië wijkt zij van deze standaarden af. Als vrije consumenten kunnen autonome minderheden zich tegen discriminatoire handelspraktijken verzetten door simpelweg geen diensten meer af te nemen. Bron https://www.praatmarfrysk.nl/

Zwartepiet.eu is anders dan alle andere pan-europese mythologische figuren -zoals de krampus, Cert of de busó. Hij is immers buitengewoon intelligent, omdat hij weet wat iedereen wil hebben en omdat hij meertalig is. Hij is daarom het symbool van keuzevrijheid. De Europese Consument – in tegenstelling tot de Amerikaanse Consument – associeert het zwarte gezicht van de Busó, Cert of Krampus, met een pan-europese volkstraditie, die prehistorische en heidense wortels heeft. Amerikaanse Monopolisten houden geen rekening met de specifieke identiteit van de Europese Consument. Bron https://www.mohacsibusojaras.hu/

Indien een significant deel van de Europese consumenten hecht aan een traditioneel christelijk sinterklaasfeest zonder censuur van het pan-europese hulpje van Sinterklaas, dan dient er op grond van de logica van een vrije consumentenmarkt en een pluriforme democratische rechtstaat aanbieders te zijn die deze consumentenkeuze faciliteren en respecteren en verantwoordelijkheid tonen voor de gemeenschap.

Het is de missie van zwartepiet.eu, om door intelligente diensten de keuzevrijheid van de consument te faciliteren en het daarom mogelijk te maken voor Europese consumenten om te kunnen kiezen voor dienstverleners ( Verzekeringen en Nutsdiensten ), die hun identiteit en cultuur respecteren en beschermen. ZwartePiet.eu wil een uniek kanaal tussen de dienstverlener en de klant zijn en biedt toegevoegde waarde door de keuzevrijheid voor de Europese Consument te waarborgen.

In een functionerende vrije markt dient elke vorm van kartelvorming door het beperken van vrije keuze tegen worden gegaan. Zwartepiet.eu maakt dit middels haar intelligente marketingkanaal mogelijk en geeft de keuze terug aan de Europese consument. Zonder een vrije markt kan een pluriforme democratische rechtstaat immers niet bestaan en kunnen autonome minderheden niet strijden tegen de onverdraagzaamheid van de meerderheid.

In een vrije markt oordeelt de Europese consument individueel en niet een monopolist collectief of het gebruik van een symbool van een totalitaire dictatuur zoals de Rode ster van het communisme -zoals deze door Heineken gevoerd wordt – kwetsend is. Bron : Eigen Opname